Klíč k Vašim otázkám o životě, rodině i zdraví

Konstelace fungují jako rentgen. Když si člověk zlomí nohu, lékař ji musí zrentgenovat. Tak zjistí, kde a jak je zlomená. Konstelace stejně odhalí příčiny problémů, které v životě řešíte. Ať už je to nemoc, problémy v manželství nebo nespokojenost v zaměstnání. Konstelace pomohou pojmenovat, či zjistit příčinu vašeho problému, zmírnit jej a často úplně vymazat.

Kdo Vás bude konstelacemi provázet?

Jan Krejčiřík

S lidmi pracuji přes 25 let (LinkedIn profil). Zastával jsem pozici ředitele finanční společnosti a hledal jsem cesty k lepšímu vedení lidí. Zaměřil jsem se na koučink a mentoring, ale zaměstnanci stále nevykazovali takové výsledky, jaké jsem si představoval. Po absolvování prvních konstelací jsem si uvědomil, jak směšné je pracovat s lidmi jen na vědomé úrovni. Konstelace mě přivedly k řešení problémů pomocí hledání jejich příčin, které se zpravidla nachází v našem nevědomí. Zjistil jsem, že tak se s lidmi dá pracovat mnohem lépe a efektivněji.

Jakou mám kvalifikaci pro konstelace?

Absolvoval jsem roční výcvik pro průvodce konstelacemi u Zdeňky Tuškové v Praze. Je to jedna z předních lektorek konstelací a žena s největší historií, co se týče rodinných a firemních konstelací u nás. S výcvikem jsem začal v roce 2016 a od roku 2017 stavím pravidelně konstelace. V roce 2018 jsem rozšířil působnost v Praze, Olomouci, Tišnově a Novém Městě na Moravě. Přidal jsem každý měsíc Firemní a podnikatelský seminář v Brně. Každého půl roku si nechávám stavět tzv. průvodcovskou supervizi, která mi odhalí nedostatky ve vedení konstelací. Na ty se potom mohu více soustředit a odstranit je.

Byl jsem vždy velice racionální člověk – slova jako nevědomí nebo duchovno mě spíše odpuzovala. Když jsem se zúčastnil několika konstelací, tak jsem mohl energii a změny doslova cítit. Tato metoda mě naprosto fascinovala. Byl jsem znechucen z toho, kolik času a peněz jsem věnoval práci s lidmi, když jsem nikdy zúčastněné nedokázal dovést ke šťastnému životu. Za jediný den na konstelacích jsem dostal odpověď na to, co jsem studoval deset let. Ještě ten den jsem se přihlásil k ročnímu studiu konstelací.

Spolupracovat dál s lidmi, kteří slouží dalším lidem – masérská centra, jóga centra, esoterické obchody, čajovny, homeopatie nebo akupunktura. Pro jejich klienty pořádám konstelace, ve kterých pracuji na odstranění nemoci nebo jiného problému na nevědomé úrovni. Klient je potom opečovávaný na nevědomé i na vědomé úrovni zároveň. Dále chci více pracovat s manželskými a partnerskými páry, které mají neshody. To, že si dva nerozumí, může být ukazatelem problému, který je skrytý hluboko v rodinném systému. A firemní konstelace jsou moji srdcovou záležitostí, protože jsem bývalý manažer. Současné metody práce s podřízenými vedou k výsledkům, ale nikoliv ke štěstí zaměstnanců. A to mohu pomoci ve společnostech změnit. Další má vize je připravit semináře zaměřené na práci se skrytou dynamikou v těchto oblastech: Odvykán kouření, Co znamená být muž, Skryté příčiny tělesné nadváhy, Peníze a hojnost.

Pořádám tematicky zaměřené workshopy. Atlas vztahů odkrývá klientům skryté zákonitosti vztahů – co je boří a z čeho rostou. Druhý workshop je orientovaný na peníze a hojnost z pohledu nevědomé úrovně. A třetí seminář je pro klienty, kteří si chtějí odvyknout od závislosti na cigaretách. Pořádám také individuální setkání s lidmi – vedu partnerský nebo manželský couching a pomocí Toolboxu s jednotlivci nahlížíme na to, v jakém pracovním oboru a na jaké pozici jim bude nejlépe. Mám největší radost, když vidím z referencí klientů, že jsem jim pomohl při řešení jejich problému.

Co Vám metoda konstelací může přinést?

Ukáže Vám skryté příčiny Vašich problémů – proč Vám něco nejde nebo proč Vám něco brání v tom, abyste byli šťastnější. Lidé jsou zvyklí řešit svá trápení pouze na viditelné úrovni. Když je bolí hlava, tak si vezmou lék proti bolesti. Ale tím neodstraní příčinu toho, proč je hlava ve skutečnosti bolí. Konstelace odhalují pravý původ problému, který má kořeny ve skrytém systému rodiny.

Tato metoda dokáže pomoci příčinu najít a odstranit. Pracuje se skrytou dynamikou rodinného systému. Patří do ní těžké osudy ve Vaší rodině, hlavně křivdy a vytěsnění, které na sebe upozorňují prostřednictvím nemoci nebo třeba tím, že si nemůžete najít či udržet partnera. Ale do skryté dynamiky nepatří jen naši předkové, ale i současná práce, rodina, vzorce z mládí a dětství.

 • Nalezení příčiny problémů
 • Získání kontroly nad Vaším životem
 • Odstranění Vašich obtíží
 • Zvýšení kvality života
 • Příval radosti a energie do života
 • Pochopení důležitosti rodokmenu

Bert Hellinger, římsko-katolický kazatel se na misijní práci dostal k africkému kmeni Zulu. Lidé v tomto kmeni neměli žádné zákony, soudy ani policii, ale přesto žili ve spořádané společnosti. Hellinger se začal zajímat, jak je to možné. Odpověděli mu, že žijí už 2 000 let podle přirozeného řádu a díky tomu vědí, jak svět funguje. Na základě toho vznikly dnešní konstelace, tedy pracování se skrytou dynamikou přirozeného řádu.

Je to setkání 8-15 lidí, kteří sedí v kruhu na židlích. Člověk, který chce postavit konstelaci, si sedne vedle průvodce a vysloví zakázku, která ho trápí. Průvodce pomocí rozestavění lidí do zástupných rolí začíná zjišťovat skrytou dynamiku klienta, která ukazuje na příčinu jeho problému. Ale účastník na svém problému pracuje i v zástupné roli či jako pozorovatel konstelací.

Konstelace se liší podle toho, jaký systém či skupinu řeší. Základní jsou rodinné konstelace, ale existují i firemní či konstelace sportovních klubů nebo politických stran. Mimo to existují speciální konstelace, které řeší zvláštní problémy klienta – konstelace traumatu, nemocí nebo životního nasměrování. Existují i složitější typy konstelací – konstelace pohybů ducha a integrační konstelace.

Lidé se nejvíce bojí toho, že se před ostatními na semináři musí odhalit – říct, jaké mají v životě problémy nebo jaké mají těžké osudy v systému. Proto konstelace lze provést anonymně. Zakázka se napíše na papír a v průběhu konstelace nic nevysvětluji. Lidé se bojí, že v zástupné roli nebudou správně naciťovat. Ale je to ta nejjednodušší věc, protože člověk popisuje pouze své primární pocity – je mi dobře, je mi špatně, je mi zima, chci jít pryč. Konstelace jsou rozvinuté i v jiných zemích. V Holandsku využívají firemní konstelace místo toho, aby neustále dokola měnili zaměstnance. V Německu soud při rozhodování o přidělení dítěte jednomu z rodičů může přihlédnout na konstelaci.

Jak se vlastně připravit na konstelace?

1

Ideální je úvodní schůzka, kde se seznámíme a připravíme se

Nejlepší je, když mi klient zavolá a domluví si se mnou předkonstelační schůzku. Na ní dopodrobna popíšu, jak konstelace probíhají. Poradím klientovi podle problému, který řeší, jakou konstelaci si postavit jako první, aby byla co nejúčinnější. A proberu s ním základní problematiku, jak funguje osobní a skupinové nevědomí, archetyp, přirozený řád. A jak ovlivňují naše výsledné chování, které je jediné vidět. Tuto variantu doporučuji.

2

Co si vzít s sebou?

Pokud někdo už metodu konstelací zná nebo se neostýchá, tak se může přímo přihlásit na stránkách. Ideálem je, když si klient připraví těžké osudy, které se odehrály v jeho rodinném systému. Nejlepší je forma genogramu, O pitný režim klientů se postaráme, ale doporučujeme si s sebou vzít malou svačinu. Většina lidí se cítí nejlépe, když je při konstelování bosá. Někteří si s sebou nosí pohodlné přezůvky, ve kterých stráví celý den či večer.

3

Co si promyslet? Kam dorazit?

Pokud se klient rozhodne přijít rovnou na konstelace, doporučuji, aby si promyslel, na jaký problém v jeho životě se chce na konstelacích zaměřit. Většina lidí si myslí, že si musí nechat postavit zakázku, aby došlo k odstranění příčiny problému. Ale i v zástupné roli nebo jako tichý pozorovatel se člověk může zbavit svého problému. Adresy

4

Vaše konstelace, výklad, možnosti interpretace

Na každém konstelačním setkání upozorňuji klienty, že to, co se odehrálo na konstelacích, nikam jinam nepatří. Často se při řešení problému klienta odkryjí rodinná tajemství, která by na vědomé úrovni mohla udělat značné nepříjemnosti. Konstelace dávají do rovnováhy Váš rodinný systém na nevědomé úrovni, a to je potřeba respektovat. Není na místě následné osočování či obviňování členů rodiny za jejich činy, které se v konstelaci ukázaly.

Reference

Ceny konstelací a kurzů

Příprava před konstelacemi 1 400 Kč
Rodinné konstelace délka 8 hod 1 700 Kč
Individuální konstelace délka 1,5 hod 1 800 Kč
Firemní a podnikatelské konstelace délka 8 hod 2 600 Kč
Večerní konstelace délka 4 hod (omezen počet lidí) 1700 Kč
Tématicky zaměřené konstelace délka 18 hod (2 dny)
Atlas vztahů, Etapy života, Hojnost a peníze, konstelace živlů s introspekcí
2 800 Kč
TOOL box 2 000 Kč
Výcvik průvodců rodinných konstelací pro rok 2024/25 délka 235 hod (25 dnů) 62 000 Kč
Analýza skryté dynamiky firmy délka 8 hod 130 000 Kč
Koučovací, konzultační rozhovor délka 1,5 hod 2 600 Kč

Kde si mohu konstelace koupit?

Nabídka akcí od 21.07.2024 do 01.09.2024

 • Rodinné konstelace Praha 8 - Karlín Ne 21.07.2024 detail
 • Rodinné konstelace Brno Ne 28.07.2024 detail
 • Večerní rodinné konstelace Praha 8 - Karlín St 31.07.2024 detail
 • Rodinné konstelace Tišnov Ne 04.08.2024 detail
 • Rodinné konstelace Brno Ne 11.08.2024 detail
 • Večerní rodinné konstelace Brno St 14.08.2024 detail
 • Rodinné konstelace Praha 8 - Karlín Ne 18.08.2024 detail
 • Rodinné konstelace Brno Ne 25.08.2024 detail
 • Večerní rodinné konstelace Praha 8 - Karlín St 28.08.2024 detail
 • Rodinné konstelace Tišnov Ne 01.09.2024 detail

Ostatní semináře

Nevybrali jste si z dostupných termínů? Podívejte se také na naše další semináře, které pro vás pořádáme.

Další semináře

Kontakty

Kde nás najdete v Brně?

Masarykova 37|602 00 Brno|II. poschodí

Kde jsme po ČR?

Nové město na Moravě|Vratislavovo náměstí 121
Přerov|Studio Jóga OÁZA, Čechova 24, Přerov 750 02, 1.poschodí
Přerov|Studio SANGHA, Masarykovo náměstí 14, Nad Marconi cafe (vstup s podloubí)
Tišnov|Mateřské centrum Studánka, Riegrova 318
Praha 8 - Karlín|A Centrum, Vítkova 10
Chotěboř|Budova DESIGN s.r.o., Sokolohradská 1018